BIP - Przedszkole nr 24 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 24 w ChorzowiePrzedszkole nr 24 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
INSTRUKCJA

INSTRUKCJA BIP

Udostępnione strony Biuletynu Informacji Publicznej zapewniają łatwy dostęp do informacji o Przedszkolu nr 24 w Chorzowie.

Biuletyn zawiera informacje
o danych teleadresowych placówki. Na stronach BIP znajduje się dostęp do treści Statutu Przedszkola nr 24 w Chorzowie, Planu finansowo – rzeczowego placówki wraz ze sprawozdaniem o jego realizacji oraz dane o nieruchomości i majątku przedszkola.

Przedszkolne strony BIP zawierają również informacje dotyczące przedmiotu działalności przedszkola, organów i osób sprawujących
w nim funkcje, ich kompetencji.


Na stronach BIP znajduje się też informacja o strukturze Urzędu Miasta Chorzów i zakresie działania jego wydziałów, o podległych mu jednostkach organizacyjnych, a także o osobach zajmujących poszczególne stanowiska.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów można dostać się:

 • W sposób pośredni poprzez odnośnik Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.um.gov.pl
 • W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://www.chorzow.um.gov. pl/bip/

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki samorządowej, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP. Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Menu strony głównej zawiera pozycje:

1. RADA MIASTA (z możliwością wyboru spośród tematów)

 • PRZEWODNICZĄCY
 • ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
 • RADNI
 • KOMISJE
 • SESJE
 • UCHWAŁY

2. PREZYDENT MIASTA (z możliwością wyboru spośród tematów)

 • PREZYDENT MIASTA
 • ZASTĘPCY PREZYDENTA
 • ZARZĄDZENIA PREZYDENTA

3. URZĄD MIASTA  (z możliwością wyboru tematu lub wydziału Urzędu)

 • OGŁOSZENIA URZĘDOWE

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (odsyła do poszczególnych jednostek, w rozbiciu na ich formę organizacyjno – prawną)

W niektórych sytuacjach, np. przy wyświetleniu tekstu aktu prawnego, może być wygodnie czytać go na całej szerokości ekranu. Można wówczas skorzystać z przycisku „schowaj menu” znajdującym się po lewej stronie paska. Skorzystanie z przycisku „pokaż menu” przywraca poprzednią organizację ekranu.

Biuletyn wyposażony jest w wyszukiwarkę, która pomaga w odszukaniu treści zawierającej podane hasła.osoba odpowiedzialna za treść: Kornelia Andrzejczak, dnia: 2012-12-01
utworzony: 01-12-2012 / modyfikowany: 04-12-2012
wprowadził(a): Kornelia Andrzejczak
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 24 w Chorzowie 2019